Skolverket Kundservice

Om du är ute efter att komma i kontakt med Skolverkets Kundtjänst så kan du hitta alla kontaktvägar för att komma i kontakt med dem på denna sida. Vi har samlat in den senaste uppdaterade informationen för att komma i kontakt med Skolverkets Kundtjänst. Vi har publicerat deras telefonnummer, E-postadress, chatt, hemsida, postadress, Facebook och Twitter.

Skolverkets Kundtjänst – Telefon

Skolverket är en central förvaltningsmyndighet som stöder förskola, skola och vuxenutbildning i Sverige. De arbetar för att se till att alla barn får ett lärande av samma kvalitet i en säker miljö och för att förbättra resultaten för deras räkning genom olika avdelningar med 800 anställda som i hög grad bidrar till att uppnå dessa mål.

Skolverkets arbete bygger på regeringens instruktioner till oss och våra uppdrag från dem, bland annat genom en årlig anslagsskrivelse. Deras mål är att se till att alla barn och ungdomar i Sverige har tillgång till högkvalitativ utbildning och goda inlärningsresultat, oavsett var de bor eller går i skolan. Vi arbetar på många olika sätt för att uppnå detta.

Ett sätt är att ta fram policydokument och riktlinjer som stödjer förskolor, skolor och vuxenutbildare i deras dagliga arbete. Ett annat sätt är att samla in och analysera data om hur väl det svenska utbildningssystemet fungerar. De arbetar också för att påverka andra aktörer i samhället, som kommuner, landsting och statliga myndigheter, så att de kan bidra till att skapa goda förutsättningar för en utbildning av hög kvalitet.

Kontaktalternativ för kundservice:

Skolverket Kundservice – Telefon

Skolverkets kundtjänst telefonnummer: 08-527-332-00. Skolverkets telefonsupport öppettider: Måndag-Fredag: 08: 30-11: 30 och 12: 30-16: 00.

Skolverket Kundservice – Företagets hemsida

På skolverket.se kan du hitta självbetjäning, informationsdatabas, vanliga frågor och allmän information: klicka här

Skolverket Kundservice – E-post

– Företaget erbjuder för närvarande inte kundservice via e-post.

Skolverket Kundservice – Facebook

Företagets kundtjänst via facebook-sida: klicka här

Skolverket Kundservice: Hur du kontaktar – Twitter

– Företaget erbjuder för närvarande inte kundtjänst via Twitter.

Skolverket Kundservice – Chatt

– Företaget erbjuder för närvarande inte kundservice via chatt.

Skolverket Kundservice – Postadress

Företagets kundtjänst postadress: Svetsarvägen 16, 171 41 Solna.