Salabostäder Kundservice

Om du är ute efter att komma i kontakt med Salabostäders Kundsupport så kan du hitta alla kontaktvägar för att komma i kontakt med dem på denna sida. Vi har samlat in den senaste uppdaterade informationen för att komma i kontakt med Salabostäders Kundsupport. Vi har publicerat deras telefonnummer, E-postadress, chatt, hemsida, postadress, Facebook och Twitter.

Salabostäders Kundsupport – Telefon

Salabsotäder AB är den största aktören av flerbostadshus i Sala kommun med 2 652 lägenheter. De står för cirka 69 % (eller 124) av det totala beståndet; dessa är främst belägna i ytterområden där markpriserna tenderar att vara lägre än andra delar inom stadsgränserna eller närliggande förorter. I de centrala områdena, som Östermalm och Vasastan, äger Salabsotäder cirka 15 % av lägenheterna. Bolaget har funnits sedan 1947 och är en del av Atria-koncernen. Bolagets strategi är att tillhandahålla bostäder för människor som vill bo i Sala kommun till en rimlig kostnad . Salabsotäder strävar efter att vara en god granne och har ett nära samarbete med kommunen i frågor som rör miljö, energi, socialt ansvar och säkerhet. Företaget har arbetat hårt för att minska sin miljöpåverkan under de senaste åren. Under 2018 lyckades de minska sina koldioxidutsläpp med 21 % jämfört med föregående år. Detta var till stor del tack vare installation av solpaneler på flera av deras byggnader. Dessutom har de börjat använda elbilar för vissa av sina underhållsuppgifter.

Kontaktalternativ för kundservice:

Salabostäder Kundservice – Telefon

Salabostäders kundtjänst telefonnummer: 0224-858-10. Salabostäders telefonsupport öppettider: Måndag-Fredag: 09: 00-16: 00.

Salabostäder Kundservice – Företagets hemsida

Kundservice, allmän information och självbetjäning på salabostader.se: klicka här

Salabostäder Kundservice – E-post

Salabostäders kundtjänst e-postadress: [email protected]

Salabostäder Kundservice – Facebook

– Ingen kundservice av facebook messenger.

Salabostäder Kundservice: Hur du kontaktar – Twitter

– Företaget erbjuder för närvarande inte kundtjänst via Twitter.

Salabostäder Kundservice – Chatt

– Företaget erbjuder för närvarande inte kundsupport via chatt.

Salabostäder Kundservice – Postadress

Företagets kundtjänst postadress: Salabostäder AB, Box 63, 733 21 Sala.

Scroll to Top