Kontakta oss

Använd endast detta formulär om du vill kontakta teamet på kundservicekontakt.se.

Använd inte detta kontaktformulär för att nå kundtjänstavdelningen på något annat företag eller organisation.

Var medveten om att all kommunikation med företag och organisationer måste ske via deras officiella kommunikationskanaler.

Vi gör inte och kan inte tillhandahålla någon tjänst eller svar på uppdrag av något annat företag än kontaktakundservice.se.

Använd vårt kontaktformulär endast i frågor om:

  • Saknad information
  • Felaktig information
  • Tillägg eller borttagning av företag på denna webbplats
  • Övriga allmänna frågor som rör kontaktakundservice.se