Hur du kontaktar Bolagsverkets Kundtjänst

Hur du kontaktar Bolagsverkets Kundtjänst. Här hittar du all information du behöver för att kontakta Bolagsverket via deras olika kanaler för kundtjänst och support – telefonnummer, e-postadress, Facebook, chatt, Twitter, hemsida etc.

Bolagsverkets Kundservice – Kundcenter

Bolagsverket är en effektiv, avgiftsfinansierad statlig myndighet som huvudsakligen hanterar registrering av nya företag och ändringar av befintliga företag, t.ex. adress och revisorer. De får också årliga rapporter för att registrera detaljer om deras affärsverksamhet (t.ex. likvidation) och arbetar tillsammans med att utveckla tjänster som bidrar till att göra vardagen enklare när man är företagare Den svenska etablerade organisationenhar ett omfattande internationellt samarbete och är medlem i Europeiska företagsregistret (EBR) samt i andra organisationer som FN, OECD och EEG. Varje dag registreras cirka 150-300 nya företag vid Bolagsverket. Genom deras webbgränssnitt är det möjligt att registrera många företagsaktiviteter online, t.ex. årsredovisningar och ändringar i verksamheten. Bolagsverket administrerar också alla typer av juridisk information och elektroniska tjänster, t.ex. det europeiska företagsregistret (ECR) och en tjänst för rapportering av stora belopp i valuta. Bolagsverket hanterar också individuella ändringar av företag. I ett utkast till lagförslag föreslås att denna typ av tjänster i stället ska hanteras av Skatteverket från och med 2011. Bolagsverket har en stark ställning som "hederlig mäklare" när det gäller kontakter med andra myndigheter och företag. Detta innebär att de alltid är professionella och effektivavilket uppskattas av alla deras kunder.

Kontaktalternativ för kundservice:

Hur du kontaktar Bolagsverkets Kundtjänst – Telefon

Bolagsverkets kundtjänst telefonnummer: 0771-670-670. Bolagsverkets kundcenter öppettider: Måndag-Fredag: 09: 00-15: 00.

Hur du kontaktar Bolagsverkets Kundtjänst – Företagets hemsida

Självbetjäning, informationsdatabas, vanliga frågor och allmän information på bolagsverket.se: klicka här

Hur du kontaktar Bolagsverkets Kundtjänst – E-post

Kunder kan kontakta Bolagsverket kundtjänst via e-postadressen [email protected].: [email protected].

Hur du kontaktar Bolagsverkets Kundtjänst – Facebook

Bolagsverkets kundtjänst facebook länk: klicka här

Hur du kontaktar Bolagsverkets Kundtjänst – Twitter

– kundsupport är inte tillgänglig på twitter.

Hur du kontaktar Bolagsverkets Kundtjänst – Chatt

– Ingen kundtjänst via chatt.

Hur du kontaktar Bolagsverkets Kundtjänst – Postadress

Bolagsverket kundtjänst adress: Stuvarvägen 21 851 81 Sundsvall, Sweden.