Familjebostäder Göteborg Kundservice

Försöker du komma i kontakt med Familjebostäder Göteborg Kundservice. Då har du kommit till rätt ställe, här hittar du uppdaterad kontaktinformation. Du kan använda den här infon för att kontakta Familjebostäder Göteborg Kundservice. Här hittar du deras telefonnummer, Facebook, Twitter, e-postadress, chatt, hemsida samt postadress.

Kontakt Familjebostäder Göteborgs Kundservice – Kundcenter

När Stiftelsen Familjebostäder bildades 1958 var det inte bara tre anställda som hade fått i uppdrag att köpa upp bostadshus. De fick också ansvar för att renovera och bevara Göteborgs kulturskatter - stadens äldsta gudstjänstlokaler som går tillbaka till århundraden innan de ens existerade på mark som nu täcks av vatten tack vare stigande havsnivåer som främst orsakats av den globala uppvärmningen sedan andra världskriget tog slut. Utmaningen för Stiftelsen Familjebostäder var, och är fortfarande, att hitta ett sätt att balansera behovet av att både bevara dessa byggnaders historiska värde och samtidigt göra dem lämpliga för ett modernt boende. Detta har inte alltid varit lätt eftersom vissa av dessa gudstjänstlokaler är mycket gamla och i behov av en hel del restaurering arbete. Stiftelsen har lyckats köpa och renovera ett antal av dessa byggnader, men det finns fortfarande många fler som behöver renoveras. Förhoppningen är att genom att öka medvetenheten om dessa byggnaders betydelse ska fler människor inspireras att hjälpa till med arbetet för att bevara dem.

Kontaktalternativ för kundservice:

Familjebostäder Göteborg Kundservice – Telefon

Familjebostäder Göteborgs kundtjänst telefonnummer: 031-731-67-00. Familjebostäder Göteborgs kundcenter öppettider: Måndag-Fredag: 08: 00-16: 30.

Familjebostäder Göteborg Kundservice – Företagets hemsida

På familjebostader.se kan du hitta kundservice, allmän information, vanliga frågor och självbetjäning: klicka här

Familjebostäder Göteborg Kundservice – E-post

Kunder kan kontakta Familjebostäder Göteborg kundtjänst via e-postadressen: [email protected].

Familjebostäder Göteborg Kundservice – Facebook

Familjebostäder Göteborg kundtjänst facebook länk: klicka här

Familjebostäder Göteborg Kundservice – Twitter

– Företaget erbjuder för närvarande inte kundtjänst via Twitter.

Familjebostäder Göteborg Kundservice – Chatt

– Företaget erbjuder för närvarande inte kundtjänst via chatt.

Familjebostäder Göteborg Kundservice – Postadress

Familjebostäder Göteborgs kundtjänst adress: Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151, 402 26 Göteborg.