Falu Energi & Vatten Kundtjänst

Försöker du komma i kontakt med Falu Energi & Vatten Kundtjänst? Då har du kommit till rätt ställe, här hittar du uppdaterad kontaktinformation. Du kan använda den här infon för att kontakta Falu Energi & Vatten Kundtjänst. Här hittar du deras telefonnummer, Facebook, Twitter, e-postadress, chatt, hemsida samt postadress.

Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi och Vatten är ett kommunalt bolag i Sverige med cirka 190 anställda. Företaget tillhandahåller energi och vatten till hushåll och företag i Falun. Falu Energi och Vatten har sitt ursprung i Faluns kommunala allmännytta som grundades i slutet av 1800-talet. Bolaget skapades i sin nuvarande form 1992, när Falu Energiverk (energi och Falu Vattenverk (vattenbolag) slogs samman. Bolaget ägs av Falu kommun, som också har en minoritetsandel i det regionala elnätsföretaget energigruppen i Bergslagen. Falu Energi och Vatten levererar energi till cirka 18 000 kunder i Falun, och vatten till cirka 16 000. Företaget har ett fjärrvärmenät på cirka 160 km som levererar värme till cirka 8 500 kunder. Företagets verksamhet bygger på tre pelare: miljö, ekonomi och socialt ansvar. Falu Energi och Vatten är certifierat enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS 18001 (hälsa och säkerhet på arbetsplatsen). Under de senaste åren har företaget gjort stora investeringar i förnybar energi, med målet att bli ett företag fritt från fossila bränslen senast 2030. Falu Energi och Vatten har också arbetat med att minska sin miljöpåverkan på andra sätt, till exempel genom att införa energieffektiv fjärrvärme och investera i elfordon. Företaget har uppmärksammats för sin hållbara verksamhet och har fått flera utmärkelser, bland annat Naturvårdsverkets klimatpris och Europeiska kommissionens Green Light Award.

Kontaktalternativ för kundservice:

Vi ser det som vårt uppdrag att göra allt vi kan för att säkerställa att all information på denna webbsida är korrekt och uppdaterad. Om det visar sig att du stöter på någon felaktig eller saknad information är du välkommen att kontakta oss. Vi läser alla meddelanden vi får och är tacksamma för all eventuell feedback från våra besökare.

Falu Energi & Vatten Kundtjänst – Telefon

Vill du prata i telefon med någon hos Falu Energi & Vatten Kundtjänst. Ring då detta nummer: 023-77 49 00.

Falu Energi & Vatten Kundtjänst – Företagets hemsida

På fev.se/ hittar du kundservice, allmän information och självbetjäning med mera: klicka här

Falu Energi & Vatten Kundtjänst – E-post

E-postadressen till företagets kundtjänst är: [email protected]

Falu Energi & Vatten Kundtjänst – Facebook

Kontakta företaget på deras officiella Facebook-sida: klicka här

Falu Energi & Vatten Kundtjänst – Twitter

– Företaget erbjuder för närvarande inte kundtjänst via Twitter.

Falu Energi & Vatten Kundtjänst – Chatt

Falu Energi & Vatten erbjuder för närvarande inte kundtjänst via Chatt.

Falu Energi & Vatten Kundtjänst – Postadress

Adressen till Falu Energi & Vatten Kundtjänst är: Falu Energi & Vatten AB Box 213 791 25 Falun

Scroll to Top