CSN Kundservice

Vill du nå kundtjänst/kundservice hos CSN Kundservice. Vi har sammanställt all uppdaterad kontaktinformation för att komma i kontakt med CSN Kundservice. Här finns deras telefonnummer, epostadress, Facebook, Twitter, hemsida, chatt och postadress med mera.

Om Csn

Centrala Studiestödsnämnden är en statlig myndighet som lyder under utbildningsdepartementet. CSN arbetar med olika typer av ekonomiskt stöd till sin befolkning och den finns på 11 orter runt om i Sverige, bland annat i Sundsvall som deras huvudkontor där de har betalat ut studiestöd sedan 1919! Centrala Studiestödsnämndens mål är att bidra till att skapa ett gott inlärningsklimat i skolor, universitet och högskolor. CSN vill uppmuntra de studerande att fortsätta sina studier, särskilt de som har fått sämre möjligheter från sin omgivning på grund av uppväxt, utbildning eller andra orsaker. CSN:s uppdrag är att bidra till ett gott inlärningsklimat genom att ge ekonomiskt stöd och information om studier. Nämnden för studiestöd erbjuder därför följande: - Lån för studerande på yrkesnivå. - Lån för gymnasieskolan, allmänt lånesystem för utbildning (EES) och utbildningssparkonto (Låne-HEM). - Stipendier för studerande på gymnasienivå, yrkesutbildning och eftergymnasiala studier, - kostnadsfri vägledning för alla som har frågor om lån eller bidrag. Centrala studiestödsnämnden består av fem avdelningar: Avdelningen för förvaltning, ekonomiavdelningen, juridiska avdelningen, IT-avdelningen och ekonomiavdelningen. Under året sysselsätter de 60 personer som ansvarar för att skapa ett gott inlärningsklimat för eleverna.

Kontaktalternativ för kundservice:

Csn Kundservice – Telefon

Telefonnumret till Csns kundtjänst är: 0771-276-000. Csns telefonsupport går att nå: Måndag-Fredag: 09: 00-15: 00.

Csn Kundservice – Företagets hemsida

På csn.se hittar du självbetjäningsalternativ, en användbar informationsdatabas, en avdelning med vanliga frågor och mycket mer: klicka här

Csn Kundservice – E-post

– Ingen e-postadress till kundtjänsten finns angiven.

Csn Kundservice – Facebook

Csn officiella Facebook-sida/Facebook messenger: klicka här

Csn Kundservice – Twitter

– Företaget erbjuder för närvarande inte kundtjänst via Twitter.

Csn Kundservice – Chatt

– Företaget erbjuder för närvarande inte kundservice via chatt.

Csn Kundservice – Postadress

Csns kundtjänst adress: CSN Postservice 751 76 Uppsala.