Amgen Kundservice

Amgen Kundservice. Här hittar du all information du behöver för att kontakta Amgen via deras olika kanaler för kundtjänst och support – telefonnummer, e-postadress, Facebook, chatt, Twitter, hemsida etc.

Kontakta Amgens Kundtjänst via Telefon

Amgen Inc. är ett multinationellt biofarmaceutiskt företag med säte i Thousand Oaks, Kalifornien, som är den största arbetsgivaren i Ventura Countys forskarsamhälle. Företaget är inriktat på molekylärbiologi och biokemi och har som mål att tillhandahålla hälsovård genom rekombinant DNA-teknik som etablerades av dess grundare, dr Robert E Lee och George Kairett Jr, chef för detektionsutrustning, tillsammans med flera andra, bland annat Michael A. Murphy, som senare skulle bli känd som "fadern" till genteknik eftersom han bidrog till att bana väg för det vi känner till i dagsom genteknik. Michael A. Murphy är genteknikens fader, som ansvarar för att isolera enskilda gener och införa dem i nya organismer i stor skala så att han kan studera deras effekter på människor. Han började först genetiskt modifiera möss genom att injicera främmande DNA i befruktade musembryon för att producera mer än en typ av mus som hade gener från olika arter.

Kontaktalternativ för kundservice:

Amgen Kundservice – Telefon

Telefonnumret om du vill kontakta Amgen kundtjänst är: 08-695-11-00. Amgens telefonsupport går att nå: Veckodagar: 08: 00-17: 00.

Amgen Kundservice – Företagets hemsida

Kundservice, allmän information och självbetjäning på amgen.se: klicka här

Amgen Kundservice – E-post

– Ingen kundservice via e-post.

Amgen Kundservice – Facebook

Företagets kundtjänst via facebook-sida: klicka här

Amgen Kundservice – Twitter

– Amgen har ingen kundtjänst på sitt twitterkonto

Amgen Kundservice – Chatt

– Företaget erbjuder för närvarande inte kundtjänst via chatt.

Amgen Kundservice – Postadress

Amgens kundtjänst adress: Gustav III:s Boulevard 54, 169 74 Solna, Sweden.